Informacje ogólne
Lista Jeńców
Zmarli w Tangerhutte
Przebywający w Tangerhutte
Renowacja cmentarza
Ceremonie pogrzebowe
Literatura obozowa
Kontakt
Wyszukiwanie w Serwisie
   
 

Na początku 1945 roku Konstanty Ildefons Gałczyński został przeniesiony z Altengrabow do pracy w Tangerhutte 


         WYKAZ JEŃCÓW ZMARŁYCH W SZPITALU JENIECKIM W TANGERHUTTE

1. Barylski Antoni strzelec rez.

Ur. w Topoli-Katowej, pow. Łęczyca, zmob. 28 VIII 1939 r. Zmarł 6 IX 1942 r. - nr grobu 355.


2. Bereszczyński Józef kanonier rez.

Ur. 1 XI 1911 r. w Warszawie, zmob. 31 VIII 1939 r. Nr jeniecki 35006 - przebywał w Stalagu XI A, zmarł 11 III 1940 r. nr grobu 27.


3. Bielawski Wacław ppor. rez.

Ur. 14 VIII 1895 r. w Częstochowie. Zmob. 30 VIII 1939 r. - nr jeniecki 32645. Przebywał w Stalagu XIII B - zmarł 1 VIII 1940 r. - nr grobu 89.


4. Berkowicz Abraham strzelec rez.

Ur. 25 III 1898 r. w Warszawie, nr jeniecki 18309. Przebywał w Stalagu II D, zmarł 19 III 1940 r. - nr grobu 30.


5. Bielawski Władysław strzelec rez.

Ur. 10 II 1908 r. w Suchodębiu, pow. Kutno. Zmob. 24 VIII 1939 r. nr jeniecki 18607. Przebywał w Stalagu II A, zmarł 10 IX 1944 r. - nr grobu 430.


6. Bittner Jan por. rez.

Ur. 14 VI 1912 r. w Chocimiu, zmob. 1 IX 1939 r. nr jeniecki 582. Przebywał w Oflagu XII A, zmarł 22 VI 1942 r. - nr grobu 342.


7. Bobkowski Władysław bombardier

Ur. 28 III 1905 r. w Wielkich Budziskach, nr jeniecki 20735. Przebywał w Stalagu XI A, zmarł 27 IV 1940 r. - nr grobu 55.


8. Bonżyk Piotr por.

Ur. 13 IV 1909 r. w Słonimie, nr jeniecki 32745. Przebywał w Oflagu XIII A, zmarł 17 IX 1942 r. - nr grobu 357.


9. Borowiak Jan bombardier

Ur. 30 IV 1905 r. zmob. 24 VIII 1939 r. nr jeniecki 780. Przebywał w Stalagu X A, zmarł 7 IV 1940 r. - nr grobu 44.


10. Ceglarski Wincenty

Ur. 1 II 1914 r. w Rydze, zmob. 28 VIII 1939 r. nr jeniecki 2235. Przebywał w Stalagu XI A, zmarł 1 VII 1940 r. - nr grobu 79.


11.Chlewicki Stanisław kanonier

Ur. 14 VI 1908 r. w Hucie Nowej, pow. Kielce. Zmob. 1 IX 1939 r. nr jeniecki 80492. Przebywał w Stalagu XI B, zmarł 29 V 1942 r. - nr grobu 336.


12. Cieślicki Stefan ppor. rez.

Ur. 5 II 1912 r. Przebywał w Oflagu XI B, zmarł 23 I 1943 r. - nr grobu 365.


13. Cudo Czesław kapral

Ur. 12 III 1909 r. w Kopie, pow. Kolbużew, zmob. 18 VIII 1939 r. nr jeniecki 12554. Przebywał w Stalagu XI A, zmarł 26 VII 1940 r. - nr grobu 85.


14. Ćwiertnia Józef major

Ur. 4 II 1894 r. w Suchej, pow. Żywiec, nr jeniecki 255. Przebywał w Oflagu VI E, zmarł 23 X 1943 r. - nr grobu 385.


15. Dalek Władysław strzelec rez

Ur. 14I 1896 r. w Wygodzie, pow. Łowicz, zmob. 24 VIII 1939 r. nr jeniecki 44654. Przebywał w Stalagu XVII A, zmarł 10 VI 1941 r. - nr grobu 234.


16. Dembek Paweł strzelec rez.

Ur. 25 VI 1914 r. w Gladkau, Westfalia, zmob. 25 III 1938 r. nr jeniecki 12143. Przebywał w Stalagu XI B, zmarł 12 VI 1940 r. - nr grobu 75.


17. Dzielecki Jan strzelec rez.

Ur. 19 VIII 1900 r. w Rencie, pow. Kalisz, zmob. 1 IX 1939 r. nr jeniecki 654, zmarł 10 V 1942 r. - nr grobu 331.


18. Florczak Józef strzelec rez.

Ur. 2 III 1899 w Łodzi, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 1170, Stalag XI B, zmarł 1 V 1942, nr grobu 328.


19. Frej Stefan strzelec rez.

Ur. 9 I 1917 w Kodubnie, pow. Kałusz, zmob. 23 III 1939, nr jeniecki 4782, Stalag X A, zmarł 20 V 1942, nr grobu 334.


20. Gargon Wasyl strzelec rez.

Ur. 21 IX 1915 w Czuczewicach Wielkich, pow. Łuniniec, zmob. 24 III 1939, nr jeniecki 30813, Stalag XI A, zmarł 6 I 1942, nr grobu 291.


21. Gawłowski Stanisław strzelec rez.

Ur. 9 V 1912 w Zabójkach, pow. Tarnopol, zmob. 26 VIII 1939, nr jeniecki 15762, Stalag XI A, zmarł 1 III 1942, nr grobu 312.


22. Gaworski Tadeusz ppor. rez.

Ur. w Moskwie 10 III 1908, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 15375, Stalag II D, zmarł 26 I 1942, nr grobu 298.


23. Gereta Józef kapral rez.

Ur. 17 XI 1916 w Horożance, pow. Podhajce, zmob. 2 IV 1939, nr jeniecki 2611, Stalag II B, zmarł 24 VI 1942, nr grobu 343.


24. Głowacki Stanisław st. strzelec rez.

Ur. 24 II 1913 w Skwilnie, pow. Rypin, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 5341, Stalag VI A, zmarł 14 V 1940, nr grobu 68.


25. Hałajko Paweł strzelec rez.

Ur. 20 IV 1917 w Kopaniach, pow. Przemyślany, zmob. 15 III 1939, nr jeniecki 18643, Stalag II B, zmarł 17 IV 1942 r. - nr grobu 324.


26. Haponik Karol szeregowiec

Ur. 18 VII 1917 w Janowie, pow. Sokółka, zmob. 8 II 1938, nr jeniecki 32768, Stalag XI A, zmarł 25 IV 1941, nr grobu 221.


27. Hellon Kazimierz kanonier rez.

Ur. 19 II 1916 w Radnichowie, pow. Lwów, zmob. 18 II 1938, nr jeniecki 10333, Stalag IX C, zmarł 4 VIII 1940 r. - nr grobu 91.


28. Hercok Władysław major żandarmerii

Ur. 1l II 1895 w Krakowie, nr jeniecki 354, Oflag II A, zmarł 2 VII 1942, nr grobu 346.


29. Horosz Władysław strzelec

Ur. 10 I 1908 w Sarbiach, pow. Końskie, zmob. 24 VIII 1939 nr jeniecki 13114, Stalag IV B, zmarł 31 III 1940, nr grobu 39.


30. Jakubczyk Wacław st.strzelec rez.

Ur. 12 XII 1914 w Braciejowcu, pow. Puławy, zmob. 3 IX 1939, nr jeniecki 25424, Stalag XI A, zmarł 27 IV 1940, nr grobu 57.


31. Janiak Adam kompania orkiestry

Ur. w 1902 r. w Borzykowie, pow. Września, nr jeniecki 25424, Stalag XI A, zmarł 2 VI 1940, nr grobu 72.


32. Jankun Stanisław strzelec

Ur. 9 X 1915 w Mieguciu, pow. wileńsko-trocki, nr jeniecki 7669, Stalag XI A, zmarł 13 V 1940, nr grobu 67.


33. Jarem - Mirski Józef kapitan rez.

Ur. 18 VII 1869 w Stryju, nr jeniecki 362, Oflag VI E, zmarł 14 XII 1943, nr grobu 387.


34. Jasiński Stanisław kanonier

Ur. 15 X 1913 w Barbeck, Westfalia, zmob. 2 VIII 1939 r. nr jeniecki 6335, Stalag VI B, zmarł 1 X 1942, nr grobu 360.


35. Jatowtt Gabriel ppor. rez. 3 pułku ułanów

Ur. 18 października 1902 r. w Kownie, zmob. 26 sierpnia 1939 r. Nr jeniecki 112. Przebywał w Oflagu XI A, zmarł 2 sierpnia 1943 r. Pochowany na cmentarzu w Tangerhutte - numer grobu 381.

wizytówka36. Jędrzejczak Stefan kapral


Ur. 7 XII 1916 w Gola, pow. Jarocin, w wojsku od 24 II 1938, nr jeniecki 3532, Stalag XI B, zmarł w Magdeburgu 25 VI 1940.


37. Jędrzejowski Tadeusz ppor. rez.

Ur. 4 II 1908 w Myślenicach, zmob. 2 VIII 1939 r., nr jeniecki 15420, Oflag VII A, zmarł 30 V 1943, nr grobu 376.


38. Jurkiewicz Aleksander st. ułan

Ur. 22 II 1914 w Czerniczne, pow. Prużana, zmob. 23 III 1939, nr jeniecki 20243, Stalag II D, zmarł 15 VI 1943, nr grobu 378.


39. Kajda Jan strzelec

Ur. 22 XI 1912 w Kłyczkowie, pow. Sieradz, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 29353, Stalag XI A, zmarł 11 IV 1940, nr grobu 46.


40. Kalinowski Ksawery kapral

Ur. 7 XII 1903 w Kurowie, pow. Lipno, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 3540, Stalag XI B, zmarł 8 III 1940, nr grobu 25.


41. Kanonik Marian kapral

Ur. 1 IV 1908 w Poznaniu, zmob. 18 VIII 1939, nr jeniecki 20541, Stalag II A, zmarł 11 II 1943, nr grobu 367.


42. Karolczuk Mikołaj strzelec rez.

Ur. 4 XII 1913 w Hołowach, pow. Kosów, nr jeniecki 1172, Stalag VIII B, zmarł 7 X 1942, nr grobu 361.


43. Klaczkow Włodzimierz sanitariusz

Ur. 15 VII 1906 w Aleksandrowie, pow. Nieszawa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 4347, Stalag IV C, zmarł 20 I 1941, nr grobu 158.


44. Klukowski Feliks straż graniczna

Ur. 14 XII 1901 w Łodzi, zmob. 6 IX 1939, nr jeniecki 25027, Stalag II B, zmarł 28 IX 1940, nr grobu 116.


45. Kołakowski Zygmunt strzelec rez.

Ur. 23 IV 1901 w Drożynach, pow. Mława, nr jeniecki 2936, Stalag V A, zmarł 23 III 1940, nr grobu 33.


46. Kominek Franciszek ułan rez.

Ur. 2 X 1909 w Woli Cygowskiej, zmob.14 VII 1939, nr jeniecki 80335, Stalag XI B, zmarł 8 VI 1943, nr grobu 377.


47. Kamuda Roman ppor. rez.

Ur. 26 VI 1909 w Cyrance, pow. Kraków; zmob. 2 VII 1939, nr jeniecki 774, Oflag XI A, zmarł 18 VIII 1941, nr grobu 256.


48. Komza Jan marynarz

Ur. 10 V 1913 w Janowie Lubelskim, zmob. 1 VIII 1939, zmarł 4 VIII 1943, nr grobu 382.


49. Konkol Klemens strzelec rez.

Ur. 6 II 1909 w Żablewie, pow. Morski, zmob. 26 VIII 1939, nr jeniecki 5353, Stalag IV B, zmarł 8 III 1940, nr grobu 26.


50. Kostecki Zygmunt strzelec rez.

Ur. 5 II 1913 w Nowince, pow. Sokółka, nr jeniecki 45572, Stalag X B, zmarł 11 VI 1941, nr grobu 237.


51. Kotlicki Stefan popr.

Ur. 19 X 1900 w Wolborzu, pow. Piotrków, nr jeniecki 48918, Oflag II B, zmarł 4 I 1941, nr grobu 153.


52. Kowalewski Jan kapral

Ur. 10 VII 1904 w Krowelach, pow. Wilno, w służbie od 1937, nr jeniecki 4038, Stalag V A, zmarł 19 III 1940, nr grobu 29.


53. Kowalski Wacław

Ur. 14 IX 1920 w Głoskowie, pow. Grójec, zmob. 1 X 1938, nr jeniecki 9264, Stalag II A, zmarł 14 VI 1942, nr grobu 340.


54. Kozera Jan kanonier rez.

Ur. 20 VI 1909 w Bolesławcu Leśnym, pow. Grójec, zmob. 15 VII 1939, nr jeniecki 6716, Stalag IX C (IV B), zmarł 11 II 1942, nr grobu 306.


55. Kozioł Marcin strzelec rez.

Ur. 7 II 1907 w Zimnej Wodzie, nr jeniecki 16802, Stalag XII B, zmarł 11 II 1941, nr grobu 171.


56. Kraskowski Bolesław ppor rez.

Ur. 8 II 1902 w Warlubiu, pow. Świecie, nr jeniecki 204981, Stalag II D, zmarł 10 V 1940, nr grobu 65.


57. Kraupe Stefan ppor. rez.

Ur. 14 IX 1903 w Sosnowcu, zmob. 24 VIII 1939, zmarł 12 X 1944, nr grobu 428.


58. Krawczyk Czesław strzelec rez.

Ur. 27 VII 1913 w Radomsku, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 25618, Stalag XIII A, zmarł 5 V 1940, nr grobu 63.


59. Kropidłowski Konrad sierżant rez.

Ur. 23 VI 1912 w Kościerzynie, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 15184, Stalag XI A, zmarł 5 VIII 1940, nr grobu 90.


60. Kruczko Aleksander kanonier rez.

Ur. 16 VII 1900 w Baranowiczach, zmob. 24 VII 1939, nr jeniecki 37891, Stalag I A, zmarł 12 III 1942, nr grobu 317.


61. Kubasiewicz Józef strzelec rez.

Ur. 1 I 1910 w Kasinie Wielkiej, pow. Limanowa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 2441, Stalag XII B, zmarł 13 IV 1941, nr grobu 217.


62. Kubiak Bolesław szeregowiec

Ur. 1 X 1906 w Sokołowie, pow. Włocławek, zmob. 28 VIII 1939, nr jeniecki 85284, Stalag III A, zmarł 9 V 1940, nr grobu 64.


63. Kubicki Wacław ppor rez.

Ur. 18 IX 1904 w Będzinie, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 928, Oflag XII A, zmarł 12 IV 1942, nr grobu 323.


64. Kuczera Stanisław strzelec rez.

Ur. 18 VIII 1914 w Dorohusku, pow. Chełm Lubelski, zmob. 8 VIII 1939, nr jeniecki 7833, Stalag III B, zmarł 17 IV 1940, nr grobu 50.


65. Kurjata Czesław strzelec rez.

Ur. 7 IX 1909 w Przerytce, pow. Kostopol, zmob. 14 VIII 1939, nr jeniecki 13576, Stalag IV A, zmarł 5 IX 1943, nr grobu 383.


66. Kuszyński Tadeusz kanonier rez.

Ur. 8 IV 1910 w Skurcze, pow. Czarnków, zmob. 17 III 1939, nr jeniecki 8234, Stalag II A, zmarł 27 I 1944, nr grobu 391.


67. Kwaczek Józef jeniec cywilny

Ur. 29 II 1905 w Kurowie, pow. Wieluń, nr jeniecki 25340, Stalag XI A, zmarł 27 II 1940, nr grobu 18.


68. Lewandowski Jan wachmistrz służby

Ur. 7 VII 1890 w Suwałkach, nr jeniecki 7005, Stalag IV B, zmarł 18 III 1943, nr grobu 372.


69. Lewandowski Jan jeniec cywilny

Ur. 7 II 1909 w Szewcach, pow. Grodzisk, nr jeniecki 6790, Stalag II D, zmarł 23 IV 1940, nr grobu 53.


70. Lewicki Stanisław ppułk. służby stałej 1 pułku strzelców konnych, Nr jeniecki 15021

Urodzony 15 maja 1896 r. w Krakowie, przebywał w Oflagu VII A. Zmarł w Tangerhutte 21 września 1940 r. - pochowany na miejscowym cmentarzu, nr grobu 112.

Świadectwo zgonu wystawione przez Niemiecki Czerwony Krzyż (udostępnione przez Juliusza Lewickiego)71. Lisowski Feliks sanitariusz rez.


Ur. 10 II 1902 w Demkowcu, pow. Nieszawa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 19329, Stalag II A, zmarł 15 II 1941, nr grobu 176.


72. Łachwicz Cyryl strzelec rez.

Ur. 19 VIII 1913 w Grabowie, pow. Łuniniec, nr jeniecki 288, Stalag IV B, zmarł 29 IX 1942, nr grobu 359.


73. Madeja Józef bombardier rez.

Ur. 25 VII 1913 w Trzcianku, pow. Wąbrzeźno, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 4132, Stalag IX A, zmarł 13 IV 1940, nr grobu 47.


74. Maj Władysław strzelec rez.

Ur. 15 II 1911 w Woli, pow. sokalski, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 9018, Stalag VIII A, zmarł 9 II 1942, nr grobu 305.


75. Malinowski Bogdan podchorąży rez. 28 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich

Urodzony w 1908 r. uczestnik walk w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku.

Po kapitulacji stolicy  przebywał w obozie jenieckim w Altengrabow Stalag XI A.

Zmarł na gruźlicę w szpitalu dla polskich jeńców wojennych w Tangerhütte 6 maja 1943 roku, pochowany na miejscowym cmentarzu, nr grobu 375.

„ ... Wśród wielu innych utrwalił mi się obraz podchorążego rezerwy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Bogdana Malinowskiego, urodzonego 1908 roku w Łodzi. Stan płuc podchorążego: kawerny, rozpadówka, krwotoki. Tak jak w innych przypadkach można było myśleć wyłącznie o przedłużaniu jego życia. Podchorąży był świadom, że nie ma możności wyzdrowienia. Pogodzony z koniecznością zgonu, witał mnie zawsze uśmiechnięty, chętnie usługiwał ciężko chorym, gorączkującym kolegom i ze wszystkimi dzielił się zawartością obfitych paczek żywnościowych, jakie często otrzymywał z kraju. Sam śmiertelnie chory, stale pocieszał zdrowszych od siebie, opowiadając coraz to nowe kawały. Po przebytym pod koniec listopada 1942 roku krwotoku podchorąży gorączkował. Poleciłem mu stałe leżenie, ale już następnego dnia po spadku temperatury zastałem go przy łóżku jednego z kolegów. Troskliwie, jak matka, karmił łyżką chorego. Podchorąży Bogdan Malinowski zmarł 6 maja 1943 roku ... ” (Tadeusz Widmański „Szpital w niewoli”, Czytelnik, 1970 )

Zdjęcia ze Stalagu XI AKartka z Lazaretu T76. Matwiczyszak Michał strzelec rez.


Ur. 12 IX 1914 w Radyńcach, pow. Mościska, zmob. 30 VIII 1939, nr jeniecki 11162, Stalag IV A, zmarł 29 I 1942, nr grobu 300.


77. Mawdrzyk Jan strzelec

Ur. 22 IX 1916 w Zawrykowie, pow. Rawa. Ruska w służbie od marca 1938, nr jeniecki 4927, Stalag X A, zmarł 11 VIII 1942, nr grobu 352.


78. Mechula Bronisław strzelec

Ur. 14 I 1919 w Zawadzie, pow. Włocławek, w służbie od 25 X 1938, nr jeniecki 17281, Stalag XI A, zmarł 30 VII 1940, nr grobu 87.


79. Medwid Mikołaj strzelec

Ur. 11 II 1904 w Rolewie, pow. Drohobycz, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 669, Stalag III B, zmarł 19 IV 1940, nr grobu 51.


80. Michalkiewicz Stefan ppor. rez.

Ur. 10 VI 1909 w Łodzi, zmob. 24 III 1939, nr jeniecki 7432, Stalag XVII A, zmarł 8 IV 1942, nr grobu 320.


81. Milinkiewicz Wincenty strzelec rez.

Ur. 21 VII 1912 w Recewie, pow. Sokółka, zmob. 21 VIII 1939, nr jeniecki 6036, Stalag XVII A, zmarł 8 VIII 1942, nr grobu 351.


82. Mitka Marian podchorąży rez.

Ur. 26 VII 1915, w Krakowie, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 42677, Stalag XVII A, zmarł 22 II 1942, nr grobu 308.


83. Murawski Bolesław ppor. rez.

Ur. 15 II 1904 w pow. Mogilno, nr jeniecki 1051, Stalag XI B, zmarł 19 IV 1944, nr grobu 426.


84. Mykyciej Aleksy kanonier

Ur. 26 III 1916 w Herczkalni, pow; Stanisławów, nr jeniecki 3438, Stalag XIV B, zmarł 2 II 1942, nr grobu 302.


85. Myślicki Stanisław strzelec rez.

Ur. 24 VI 1913 w Szulkanówce, pow. Czortków, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 13325, Stalag XIII A, zmarł 14 V 1942, nr grobu 332.


86. Nadzieja Józef strzelec rez.

Ur. 11 XI 1913 w Dobotekach, pow. Nieszawa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 6379, Stalag III B, zmarł 20 III 1940, nr grobu 31.


87. Nitka Kazimierz strzelec rez.

Ur. 12 I 1914 w Posoce, pow. Koło, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 1206, Stalag XI B, zmarł 20 V 1940, nr grobu 69.


88. Ogrodowczyk Franciszek strzelec rez.

Ur. 26 XI 1908 w Nowym Sierakowie, pow. Kościan, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 1308, Stalag XI B, zmarł 29 III 1940, nr grobu 38.


89. Organa Józef strzelec rez.

Ur. 11 II 1901 w Grabówce, pow. Częstochowa, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 7342, zmarł 29 III 1940, nr grobu 37.


90. Ostalski Stanisław ośrodek nr 2

Ur. 5 XI 1900 w Warszawie, nr jeniecki 28765, Stalag XIII A, zmarł 25 IV 1940, nr grobu 54.


91. Ostrowski Teodor strzelec rez.

Ur. 21 III 1915 w Pohoni, pow. Tłumacz, zmob. 23 III 1939, nr jeniecki 4448, Stalag IV A, zmarł 24 I 1942, nr grobu 296.


92. Pająk Stanisław st. sanitariusz

Ur. 2 V 1894 w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 43950, Stalag X B, zmarł 25 VI 1943, nr grobu 379.


93. Palacz Wincenty kanonier rez.

Ur. 14 III 1899 w Kawodrzy Dolnej, zmob. 26 VIII 1939, nr jeniecki 22555, Stalag IV A, zmarł 6 IX 1940, nr grobu 101.


94. Paralowski Antoni strzelec rez.

Ur. 8 II 1911 w Skoczkowie, pow. Sierpc, zmob. 2 VIII 1939, nr jeniecki 22233, Stalag II B, zmarł 8 IX 1940, nr grobu 103.


95. Pawlak Franciszek strzelec rez.

Ur. 16 IX 1909 w Grodźcu, pow. Konin, zmob. 31 VIII 1939, nr jeniecki 13960, Stalag XIII A, zmarł 26 III 1940, nr grobu 36.


96. Petrykowski Roman ułan rez.

Ur. 12 III 1912 w Przazewie, pow. Warszawa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 2826, Stalag VII A, zmarł 31 IV 1942, nr grobu 301.


97. Pettke Jan strzelec rez.

Ur. 16 V 1913 w Jamce (Kartuzy), zmob. 25 VIII 1939, nr jeniecki 4010, Stalag II A, zmarł 5 VIII 1940, nr grobu 92.


98. Piaskowski Zygfryd strzelec rez.

Ur. 17 X 1911 w Białymstoku, zmob. 25 VIII 1939, nr jeniecki 38885, Oflag I A, zmarł 12 IV 1942, nr grobu 322.


99. Piechowicz Jan ułan służby czynnej

Ur. 25 V 1920 w Jurkowie, pow. Brzesko, nr jeniecki 24919, Stalag VI C, zmarł 11 XI 1941, nr grobu 281.


100. Piotrowski Walenty Roman por. rez.

Ur. 10 II 1903 w Kondrajcu, pow. Sierpc, zmob. 30 VI 1939, nr jeniecki 389, Oflag VII A, zmarł 7 X 1942, nr grobu 362.


101. Pleśniewski Antoni strzelec rez.

Ur. 13 VI 1906 w Wojnowicach, paw. Radomsko, zmob. 1 V 1939, nr jeniecki 9391, Stalag XIII B, zmarł 30 VI 1941, nr grobu 240.


102. Podchajny Michał strzelec rez.

Ur. 25 X 1911 w Nowoprzecu, pow. Lida, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 32583, Stalag XVII A, zmarł 26 VI 1942, nr grobu 344.


103. Polaszewski Alfons strzelec rez.

Ur. 14 VIII 1921 w Toruniu, zmob. l IX 1939, nr jeniecki 2341, Stalag VI C, zmarł 6 XI 1942, nr grobu 363.


104. Poluryn Piotr strzelec rez.

Ur. 15 IV 1903 w Rolowie, pow. Drohobycz, nr jeniecki 266, Stalag XVII B, zmarł 12 VII 1942, nr grobu 345.


105. Preisner Antoni ppor. rez.

Ur. 13 VI 1912 w Żelechowie, pow. Garwolin, zmob. 23 III 1939, nr jeniecki 294, Oflag X A, zmarł 1 V 1943, nr grobu 374.


106. Prystowski Jan strzelec rez.

Ur. 11 VIII 1912 w Jawnem, pow. Kamionka Strumiłowa, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 20917, Stalag XI A, zmarł 27 IV 1941, nr grobu 223.


107. Rajs Stanisław kapitan służby stałej

Ur. 17 XI 1894 w Jabłonce, pow. Brzozów, w wojsku od 16 VIII 1914, nr jeniecki 386, Oflag VI E, zmarł 17 V 1942, nr grobu 333.


108. Rembalski Lorenc strzelec rez.

Ur. 20 IV 1912 w Rożnowie, pow. Oborniki, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 7902, Stalag XI B, zmarł 29 II 1940, nr grobu 20.


109. Rękosiewicz Hipolit ppor. rez.

Ur. 5 VIII 1901 w Poznaniu, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 15737, Stalag II D, zmarł 26 II 1943, nr grobu 370.


110. Romanow Bazyli por. służby stałej

Ur. 14 I 1906 w Puklakach, Podole, nr jeniecki 102, Oflag II C, zmarł 20 II 1941, nr grobu 184.


111. Rozpędek Czesław strzelec rez.

Ur. 15 IV 1912 w Dziopolu, pow. Radomsko, zmob. 31 VIII 1939, nr jeniecki 25573, Stalag XIII A, zmarł 23 III 1940, nr grobu 35.


112. Rybak Stanisław strzelec rez.

Ur. 23 III 1912 w Siczkach, pow. Rawa Mazowiecka, zmob. 23 VIII 1939, nr jeniecki 6396, Stalag II C, zmarł 20 IV 1942, nr grobu 327.


113. Rymarz Grzegorz strzelec rez.

Ur. 12 III 1899 w Brochnalu, pow. Jaworów, zmob. 3 IX 1939, nr jeniecki 8877, Stalag IV A, zmarł 26 II 1943, nr grobu 369.


114. Samborski Michał ppor. rez.  20 dywizji piechoty  Nr jeniecki 49135

Urodzony 9 lutego 1897 r. w Galewicach, pow. Wieluń. Ukończył Szkołę Podchorążych, brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 r., z wykształcenia agronom – pracował jako administrator majątków ziemskich, głównie na Wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, ostatnio w majątku „Litwa” gmina Żyrowice k/Słonimia [żonaty, ojciec trojga dzieci].

Zmobilizowany 8 kwietnia 1939 r., od lipca 1939 r. dowódca 912 Kolumny Taborowej, brał udział w walkach pod Mławą, Wyszkowem, od 14 września w obronie Warszawy (od strony Pragi, rejon ogrodu zoologicznego, ul.Radzymińskiej), ranny w czasie bombardowań pod Jabłonną.

Po kapitulacji wraz z pozostałymi żołnierzami wzięty do niewoli, przebywał w oflagach:

Oflag IV A – Hohnstein k/Drezna: od 12.10.1939 r. do 14.06.1940 r.

Oflag II B – Arnswalde (Choszczno): od 15. 06.1940 r. do 26.09.1941 r.

Lazaret „T” w Tangerhutte k/Magdeburga: od 27.09.1941 r.

Zmarł 12.11.1941 r. w szpitalu dla jeńców wojennych w Tangerhutte (pochowany na miejscowym cmentarzu), nr grobu 283.

Zdjęcie ze Szkoły
Podchorążych 
Płock szkolenie
rezerwistów
4-ego pułku
strzelców
konnych
Garwolin 
szkolenie
wojskowe
czerwiec 1928 r.
Ostatnie
wspólne zdjęcie
całej rodziny
Zdjęcie z obozu
w Hohnstein
Oflag IV A


                  

Kartki z obozu w Hohnstein Oflag IV A

Zamek w Hohnstein, w którym mieścił się Oflag IV A - fragment widokówki przysłanej z obozu. Personel medyczny izby chorych Oflagu II B (od prawej w furażerce: kpt dr Oskar Bielawski).
Zdj. Ze zbiorów prof. dr Konstantego Kowalewskiego
Zdjęcie z Oflagu II B. Na zdjęciu od lewej:
Marcin Michałkiewicz, Michał Samborski,
Latanowicz, Krupowicz, Dobrowolski.

Nekrolog zamieszczony w obozowym piśmie Oflagu II B Arnswalde "Za drutami", które wśród wielu zachował aktor Bolesław Płotnicki. Nekrolog został wyeksponowany w Bornym Sulinowie, na wystawie Tomasza Skowronka "Oflag II D Gross Born."
Zdj. Andrzej Szutowicz


Kartki i listy z obozu w Arnswalde Oflag II B

                           Listy ze szpitala w Tangerhutte Lazaret T

                         

                          Krzyż brzozowy z imienną tabliczką przywieziony z Polski,
                                    umieszczony na cmentarzu w Tangerhutte

                              
 
                                   
                                  

Fragmenty pamiętnika:


2 - 3 października 1939 r.

...2 października jedziemy dalej przez Żyrardów i Lasy Skierniewickie wszędzie ślady walki i zniszczenia, noc na łące, deszcz pada. – dn. 3 października wieczorem przybywamy do Skierniewic, kwaterują nas w koszarach 18 pp [pułk piechoty], w pokojach pełno po 30 i więcej, na słomie pod ścianami, żywią nas marnie, sami sobie gotujemy.


4 października 1939 r.

...dn. 4-go wychodzimy na miasto po czterech z Konwojentem – można cośkolwiek kupić – kupuję 2 koszule, lekarstwa (żebra jeszcze nie zrosły się, b. mi dokuczają – ramię jeszcze bardziej) o papierosy trudno, mycie golenie na dworze, potrzeby fizjologiczne przed domami dookoła.


5 – 9 października 1939 r.

...dn. 5, 6, 7, 8, 9 – to samo – bajki, plotki, brak rzeczywistych wiadomości – żołnierzy rozpuszczają, kupuję 2 koce, trzymamy się ciągle, od samego początku razem we czterech – Krupowicz, Dobrowolski, Lewkiewicz i ja, wieczorem wiadomość, że jutro rano wywożą nas w głąb Niemiec, piszę kartę do Zosi, wspólny list do Duszyńskich, odbieramy mokrą bieliznę od praczki, zeluję buty u szewca, spodni sukiennych nigdzie dostać nie mogę, chodzę w letnich i te się drą na kolanach.


10 – 12 października 1939 r.

...10 października rano wyjeżdżamy wagonami towarowymi po 33 w wagonie ciasno, trochę słomy. 12 października rano przejeżdżamy przez Drezno i na południe wysiadamy na jakiejś stacyjce nad Łabą i maszerujemy do Hohenstejnu, deszcz pada, wieczorem kwaterują nas w pokaźnym zamku, b.ciasno, jestem w budynku Nr VI pokój Nr 19 jest nas 25-ciu. Hohnstein – starożytny zamek ślicznie położony na skale otoczony głębokim wąwozem – straże, druty, niewola ...  godz. 7 – wstajemy, godz. 8 śniadanie – godz. 8.30 apel – nudy, godz. 12 obiad – nudy, godz. 18 apel, godz. 19 kolacja – godz. 22 gaszenie świateł i spać, mały spacer tylko na ciasnym dziedzińcu, jest tu nas 780 oficerów, 7 generałów ...


18 października 1939 r.

... dnia 18 wywożą generałów i część oficerów sztabowych (razem około 100 osób) do twierdzy Konignstejn, pogłoski o możliwości zwolnienia rezerwistów ciągle się powtarzają, tymczasem redukują nam normy wyżywienia (około 40 deka chleba rano, kubek kawy (gorzka) i dwa razy w tygodniu marmolada, obiad (kapuśniak z kartoflami), kolacja kubek kawy i kawałek (1 deko) margaryny i kawałeczek (2 deka) wędliny lub jakiejś sałatki na oleju, mają nam płacić po 30 marek na dekadę (pieniędzmi obrazowymi kartki lagersmarek), sprzedają (wydzielają) nam po 10 papierosów oraz troszeczkę owoców ...


115. Sarna Józef kanonier rez.

Ur. 12 XI 1899 w Wysokiej, nr jeniecki 41298, Stalag XI A, zmarł 6 III 1940, nr grobu 24.


116. Sas Stanisław strzelec rez.

Ur. 30 IV 1908 w Golkowie, pow. Grójec, zmob. 30 VI 1939, nr jeniecki 12105, Stalag III B, zmarł 13 XII 1939, nr grobu 34.


117. Sawicki Stefan strzelec 3 baonu morskiego

Ur. 7 VIII 1906 W Siedlcach, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 3520, Stalag X A, zmarł 17 III 1940, nr grobu 28.


118. Senkowski Eugeniusz strzelec rez.

Ur. 1 I 1906 w Warszawie, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 1465, Stalag XI B, zmarł. 30 VI 1940, nr grobu 78.


119. Skolski Mieczysław ppor. służby stałej

Ur. 23 X 1914 w Baligrodzie, pow. Lesko, nr jeniecki 926, Oflag IX B, zmarł 29 I 1943, nr grobu 366.


120. Skopowski Hugo kapral nadterminowy

Ur. 27 II 1914 w Kozowej, pow. Brzeżany, w służbie od 20 I 1936, nr jeniecki 811, Stalag VIII C, zmarł 11 XII 1941, nr grobu 289.


121. Skurka Franciszek strzelec rez.

Ur. 16 IX 1904 w Jeziorku, pow. Turek, nr jeniecki 24227, Stalag II D, zmarł 15 IV 1940, nr grobu 49.


122. Słaby Józef kapral nadterminowy

Ur. 3 III 1916 w Grodzisku Dolnym, pow. Lwów, w służbie od 2 II 1938, nr jeniecki 28264, Stalag XI A, zmarł 10 VI 1940, nr grobu 74.


123. Sobecki Stefan st. strzelec

Ur. 23 II 1913 w Gladbeck Klinghausen, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 4212, Stalag IX C, zmarł 3 V 1940, nr grobu 60.


124. Sompoliński Jan kanonier rez.

Ur. 28 I 1913 w Sompolnie, pow. Koło, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 12365, Stalag XI A, zmarł 2 IV 1940, nr grobu 42.


125. Sowa Franciszek kanonier rez.

Ur. 30 I 1915 w Golicach, pow. Siedlce, zmob. 16 III 1939, nr jeniecki 4055, Stalag VIII B, zmarł 25 IX 1943, nr grobu 384.


126. Spindel Jan jeniec cywilny

Ur. 7 XI 1918 w Worszytach, pow. Pszczyna, nr jeniecki 9303, zmarł 25 II 1940, nr grobu 17.


127. Stasiak Franciszek ppor. rez. 24 pułku piechoty Nr jeniecki 791

Urodzony 10 listopada 1911 r. w Zychowie, pow. Janów Lubelski, zmobilizowany 1lipca 1939 r. Przebywał w Oflagu XI A, zmarł  24 września 1942 r. w Tangerhutte - nr grobu 358.

Świadectwo zgonu wystawione 5 listopada 1942 r.


128. Swiryd Michał kanonier rez.


Ur. 14 V 1915 w Naczu, pow. Łuniniec, zmob. 20 I 1939, nr jeniecki 4469, Stalag VIII B, zmarł 23 VIII 1942, nr grobu 354.


129. Swyszcz Józef plutonowy rez.

Ur. 7 X 1910 w Borkach Janowskich, pow. Lwów, zmob. 10 VIII 1939, nr jeniecki 58086, Stalag I A, zmarł 15 III 1942, nr grobu 318.


130. Szatkowski Sylwester strzelec rez.

Ur. 7 X 1916 w Grabkowie, pow. Włocławek, zmob. 21 III 1939, nr jeniecki 20147, Stalag III A, zmarł 15 VII 1940, nr grobu 84.


131. Szlapak Jan strzelec rez.

Ur. 30 IX 1914 w Stankowiczach, pow. Mościska, zmob. 27 VIII 1939, nr jeniecki 21761, Stalag XI A, zmarł 21 III 1940 nr grobu 32.


132. Szlapak Józef strzelec rez.

Ur. 25 II 1909 w Przebieżanach, pow. Kraków, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 23067, Stalag XIII A, zmarł 5 VII 1940, nr grobu 80.


133. Szydłowski Wacław st. strzelec

Ur. 12 VII 1912 w Starym Folwarku, pow. Suwałki, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 872, Oflag IV C, zmarł 11 VII 1942, nr grobu 348.


134. Śpiewak Jan strzelec rez.

Ur. 18 XII 1912 w Sielawce, pow. Kolbuszowa, zmob. 8 IX 1939, nr jeniecki 10046, Stalag XII B, zmarł 1 VII 1942, nr grobu 345.


135. Świderski Piotr kanonier rez.

Ur. 12 III 1913 w Małopolu, pow. Radzymin, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 3446, Stalag VII A, zmarł 4 V 1940, nr grobu 62.


136. Święcicki Jan kanonier rez.

Ur. 13 I 1909 w Jankowcu Kościelnym, pow. Sandomierz, zmob. 17 VIII 1939, nr jeniecki 6608, Stalag VIII A, zmarł 10 IX 1942, nr grobu 356.


137. Tarchała Józef strzelec rez.

Ur. 24 VII 1909 w Bobrownikach Wielkich, pow. Tarnów, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 4947, Stalag VI F, zmarł 17 VI 1940, nr grobu 76.


138. Tark Tadeusz strzelec rez.

Ur. 4 VIII 1916 w Jedliczu, pow. Krosno, zmob. 22 III 1939, nr jeniecki 31481, Stalag XI A, zmarł 1 IV 1940, nr grobu 41.


139. Tencza Piotr strzelec rez.

Ur. 29 VI 1909 w Waszej, pow. Lublin, zmob. 30 VIII 1939, nr jeniecki 13769, Stalag XI B, zmarł 6 VIII 1940, nr grobu 94.


140. Trulka Józef kapitan rez.

Ur. 1 VII 1909 we Włoszczowej, zmob. 3 IX 1939, nr jeniecki 2509, Oflag II B, zmarł 7 V 1942, nr grobu 329.


141. Trzaska Władysław st. strzelec rez.

Ur. 30 III 1899 w Warszawie, zmob. 4 IX 1939, nr jeniecki 26321, Stalag XI A, zmarł 1 IV 1940, nr grobu 40.


142. Tubis Władysław strzelec rez.

Ur. 15 XI 1911 w Magunach, pow. Święciany, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 5245, Stalag VIII A, zmarł 6 II 1942, nr grobu 304.


143. Turczynowski Stanisław st. sanitariusz rez.

Ur. 9 I 1903 w Mikołajowie n. Dniestrem, zmob. 25 VIII 1939, nr jeniecki 6636, Stalag VII A, zmarł 16 VI 1941, nr grobu 239.


144. Twardosz Marcin strzelec rez.

Ur. 10 VII 1897 w Wichnowej, pow. Myślenice, zmob. 4 IX 1939, nr jeniecki 5398, Stalag XI A, zmarł 30 IV 1940, nr grobu 59.


145. Tylski Władysław strzelec rez.

Ur. 14 X 1900 w Krowicy Pustej, pow. Kalisz, nr jeniecki 7182, Stalag II A, zmarł 11 VII 1940, nr grobu 82.


146. Urzędowski Józef strzelec rez.

Ur. 8 VIII 1908 w Dąbrówce Breńskiej (Dąbrowa Tarnowska), zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 8008, Stalag IX A, zmarł 13 IV 1940, nr grobu 48.


147. Wadowski Lucjan strzelec rez.

Ur. 9 I 1915 w Wadence, pow. Olkusz, zmob. 1 I 1938, nr jeniecki 32908, Stalag XI A, zmarł 3 IV 1940, nr grobu 43.


148. Wajs Jerzy Piotr ppor. rez.

Ur. 6 IV 1898 w Warszawie, nr jeniecki 579, Oflag X A, zmarł 28 V 1940, nr grobu 71.


149. Waldowski Stanisław kanonier rez.

Ur. 26 III 1916 w Chełmży, zmob. 5 II 1939, nr jeniecki 878, Stalag VI F, zmarł 15 VII 1940, nr grobu 83.


150. Walkowiak Józef strzelec rez.

Ur. 7 III 1909 w Naramowicach, pow. Poznań, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 18889, Stalag XI A, zmarł 9 VII 1940, nr grobu 86.


151. Warycki Stefan strzelec rez.

Ur. 15 IX 1915 w Smolanicy, pow. Prużana, zmob. 25 III 1939, nr jeniecki 4266, Stalag X A, zmarł 27 I 1944, nr grobu 390.


152. Winograd Lejbuś strzelec rez.

Ur. 18 XI 1911 w Wierzbniku, pow. Iłża, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 35485, Stalag XI A, zmarł 2 III 1940, nr grobu 22.


153. Wiśniewski Władysław strzelec rez.

Ur. 29 VI 1899 w Grzegorzewicach, pow. Opatów, zmob. 5 IX 1939, nr jeniecki 26891, Stalag II B, zmarł 10 VII 1940, nr grobu 88.


154. Wiśniowski Aleksander lotnik

Ur. 3 I 1905 w Monasterzyskach, pow. Tarnopol, nr jeniecki 65287, Stalag IV B, zmarł 1 VIII 1942, nr grobu 350.


155. Witek Jan st. strzelec

Ur. 10 VI 1898 w Lgocie-Brzeźnicy, pow. Wadowice, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 443, Stalag XVII A, zmarł 21 IX 1941, nr grobu 267.


156. Wituszyński Zygmunt kapitan służby stałej

Ur. 2 V 1899 we Lwowie, nr jeniecki 15182, Oflag VII A, zmarł 25 I 1944, nr grobu 389.


157. Wladich Stefan ppor. rez. 41 pułku piechoty Nr jeniecki 825

Urodzony13 lipca 1911 r. na Syberii, zmobilizowany 27 sierpnia 1939 r. Zmarł 29 sierpnia 1944 r. pochowany na cmentarzu jeńców wojennych w Tangerhutte, nr grobu 429.
Woldenberg luty 1940 r.Trzej lekarze ze Strzelnicy: Krzyżewski, Mitrović, Picot (karykatura ppor. Czesława Andrysiaka)

                                         158. Wołoczko Włodzimierz strzelec


Ur. 21 XI 1915 w Horostowie, pow. Łuniniec, w służbie od 25 III 1937, nr jeniecki 12921, Stalag III A, zmarł 25 VI 1940, nr grobu 77.


159. Wójcikowski Marcel strzelec rez.

Ur. 29 IX 1911 w Warszawie, nr jeniecki 29547, Stalag XI A, zmarł 27 III 1941, nr grobu 206.


160. Wysocki Józef strzelec rez.

Ur. 3 III 1904 w Sugaince, nr jeniecki 11022, Stalag VI A, zmarł 5 VII 1942, nr grobu 347.


161. Zawodnik Kazimierz kapral służby stałej

Ur. 10 V 1915 w Brzezinkach, pow. Warszawa, nr jeniecki 5360, Stalag IV B, zmarł 17 IV 1942, nr grobu 325.


162. Zdrojewski Józef kanonier rez.

Ur. 16 III 1901 w Bielsku, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 12403, Stalag II A, zmarł 19 IV 1940, nr grobu 52.


163. Zgrzebny Walenty strzelec rez.

Ur. 14 II 1900 w Skrzydlowie, pow. Radomsko, zmob. 26 VIII 1939, nr jeniecki 7602, Stalag IX A, zmarł 11 V 1940, nr grobu 66.


164. Zieliński Stefan strzelec rez.

Ur. 13 XI 1914 w Józefowie, pow. Międzychód, zmob. 27 VIII 1939, nr jeniecki 29173, Stalag XI A, zmarł 5 III 1940, nr grobu 23.


165. Zielonka Jerzy strzelec rez.

Ur. 21 IV 1914 w Orzeszowie, pow. Pszczyzna, zmob. 24 VIII 1939, nr jeniecki 1326, Stalag XI B, zmarł 29 IV 1940, nr grobu 58.


166. Zwierzycki Bogdan ppor. rez.

Ur. 18 IX 1910 w Żerkowie, pow. Jarocin, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 542, Oflag XI A, zmarł 28 II 1940, nr grobu 19.


167. Żukowski Wacław strzelec rez.

Ur. 11 II 1914 w Dobiegale, pow. Błonie, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 60326, Stalag I A, zmarł 20 XII 1940, nr grobu 145.


168. Żur Stefan kanonier służby czynnej

Ur. 2 XI 1917 w Piaskach Starych, pow. Kosów, w służbie od 15 II 1939, nr jeniecki 18135, Stalag XI A, zmarł 5 VIII 1940, nr grobu 93.


169. Żurański Michał strzelec rez.

Ur. 15 VI 1914 w Ohrynowie, pow. Podhajce, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki 7809, Stalag VIII A, zmarł 14 VIII 1942, nr grobu 353.


170. Żydek Jan plut. rez.

Ur. 20 V 1899 w Sułkowicach, pow. Wadowice, zmob. 1 IX 1939, nr jeniecki, 22781, Stalag XIII A, zmarł 27 IV 1940 nr grobu 56.


(lista w trakcie uzupełniania)

Data ostatniej modyfikacji: 7 stycznia 2009 r.