Informacje ogólne
Lista Jeńców
Renowacja cmentarza
Ceremonie i zwyczaje
Literatura obozowa
Kontakt
Wyszukiwanie w Serwisie
     
 Wiadomość z dnia 21 września 2009 r.

Zgodnie z obietnicą, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dokonała wymiany nieaktualnego godła z czasów PRL na nowe godło RP - za pośrednictwem tej strony dziękujemy ROPWiM za wszystkie podjęte działania, których celem było odnowienie cmentarza jenieckiego w Tangerhutte.

Orzeł

                     Orzeł
Zdjęcia: Jörg Ulbrich (Verwaltungsgemeinschaft "Tangerhütte Land")
Wiadomość z dnia 6 marca 2009 r.

Wycinki z niemieckiej prasy lokalnej na temat renowacji cmentarza przekazane przez Erharda Laubera Pierwszego Oficera (GAF- Germany Air Force)

Gazeta

Gazeta


Zdjęcie grupy 9 żołnierzy z Einsatzführungsbereich 2, należącej do Germany Air Force, zlokalizowanej w Erndtebrück, południowo-wschodniej Nadrenii Północnej-Westfalii, którzy brali bezpośredni udział w odnawianiu cmentarza:

                    Żołnierze Od lewej: Dennis Montag, Mirco Schwers, Stefan Tischer, Tobias Menting, Werner Klötzel, Christian Gerhard, Dirk Clemens, Erhard Lauber, Kevin Laws

Wiadomość z dnia 16 listopada 2008 r.

W dniu 16 listopada 2008 r. nastąpiło oficjalne przekazanie odnowionego cmentarza. W uroczystości wzięła udział delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii - Anhalt (Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt) z Magdeburga oraz burmistrz miasta Tangerhutte. Obecny był także przedstawiciel rodzin jenieckich z Polski i reprezentant Ambasady Polskiej w Berlinie.

Dotychczasowe stare kasetony wypełnione ziemią, zostały zastąpione kamiennymi słupkami (po 8 z każdej strony), na których znajdują się płyty z wykutymi nazwiskami żołnierzy oraz datą śmierci.

Płyta z nazwiskami Polaków Płyta z nazwiskami Serbów


Aleja wzdłuż grobów, prowadząca do pomnika oraz miejsce, gdzie stoją płyty z napisami w językach polskim i niemieckim - wyłożono kostką.

Płyta z napisem polskim Płyta z napisem niemieckim


Przy wejściu do kwatery widnieje płyta informująca o pochowanych 255 oficerach z Polski, Serbii i Czech.

                    Płyta przy wejściu na cmentarz


U podnóża pomnika na kamiennej podstawie znajduje się godło Polski ....

                    Godło Polski

(Zdjęcia: Marek Bieńkowski)

Wiadomość z dnia 4 listopada 2008 r.

W dniu 16 listopada 2008 r. o godz. 10 na cmentarzu w Tangerhutte odbędzie się oficjalne przekazanie odnowionego cmentarza.

(źródło: Henryk Nazarczuk Hannover)


Wiadomość z dnia 7 października 2008 r.

Prace na cmentarzu w Tangerhutte rozpoczęły się zgodnie z planem. Teren na poziomie zero został uporządkowany i obecnie wykuwane są kamienie z nazwiskami.  

Zakończenie prac przewidywane jest  na około 10 listopada. Uroczyste przekazanie cmentarza odbędzie się prawdopodobnie 16 listopada - jest to w Niemczech  Narodowy Dzień Pamięci (Volkstrauertag), święto wszystkich poległych na frontach obu wojen światowych.

(źródło: Henryk Nazarczuk Hannover)

Demontaż starych kasetonów.                                                       
Żołnierze z Einsatzführungsbereich 2 gestalteten Kriegsgräberstätte Erndtebrück uczestniczący                     w pracach renowacyjnych.                                                       

Wiadomość z dnia 1 lipca 2008 r.

Na podstawie informacji otrzymanych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w dniu 20 maja 2008 r. odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Sachsen-Anhalt, poświęcone renowacji cmentarza w Tangerhutte. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie.

Ustalono, iż tablice w języku polskim i niemieckim, znajdujące się obecnie na cmentarzu, pozostaną w niezmienionej postaci, natomiast kamienne, prostokątne pasy wyznaczające mogiły, zostaną zastąpione kamiennymi sześcianami z wygrawerowanymi nazwiskami wszystkich zmarłych. Przewidziana jest także renowacja obelisku złożonego z kamiennych krzyży oraz wymiana nieaktualnego polskiego godła państwowego z czasów PRL.

Rada OPWiM w oparciu o dane z PCK i dokumentację przekazaną przez stronę niemiecką skompletowała dane 202 spoczywających w Tangerhutte Polaków. Lista z nazwiskami została przekazana do Wydziału Konsularnego w Berlinie.

Rozpoczęcie prac renowacyjnych na cmentarzu planowane jest w trzecim kwartale tego roku.
Data ostatniej modyfikacji: